top of page
  • Foto van schrijverLilian Dekkers

Onderwijslicentie of niet?

Geen enkele school bezit een onderwijslicentie. De Paradijsvogel heeft daarom dus ook geen onderwijslicentie. Een school kan namelijk geen onderwijslicentie hebben. Alleen personen kunnen wel bevoegd of niet bevoegd zijn voor het verzorgen van kwaliteitsonderwijs.


Wat is de verwarring?

De verwarring zit 'm in wat de Onderwijsinspectie als een "leerplicht" school (= volwaardige school) ziet en het woord 'licentie'. De Paradijsvogel is wél een leerplichtschool. Dit komt omdat we voldoen aan de voorwaarden, drie stuks, die daaraan gesteld worden:

  1. Aanwezigheidsregistratie > De Paradijsvogel registreert aanwezigheid en administreert ontwikkeling in Parnassys.

  2. Bevoegd personeel > De Paradijsvogel heeft op dit moment twee, met een aanstormende derde, bevoegde docenten. Waaronder ook een tweedegraads docent.

  3. Er moet sprake zijn van een lesprogramma dat horizontale (bijvoorbeeld van groep 3 Portugal na de kerstvakantie naar groep 3 in Nederland) of verticale (van groep 3 Portugal, naar groep 4 in Nederland) doorstroom mogelijk maakt: De Paradijsvogel werkt in de ochtend aan 'basiscurriculum' als taal en rekenen en in de middag in projecten/ workshops aan combinatievakken. Doorstroom en aansluiting op vervolgonderwijs of onderwijs in Nederland is daarmee dan ook zonder problemen of hobbels volledig verzekerd.


En de licentie van de NOB dan?

Zoals aangegeven kan een school niet over een onderwijslicentie beschikken. Daarnaast voorziet de NOB niet in licenties, maar in aansluitingen. Een soort keurmerk voor Nederlandse scholen in het buitenland. Op dit moment is De Paradijsvogel hard bezig aan haar (door de onderwijsinspectie verplichte) schoolplan. De laatste hand wordt daar aan gelegd.


Op het moment dat we er klaar voor zijn; einde/ na de zomervakantie nemen we contact op met het NOB om te kijken of zij met ons en wij met hen een goede match zijn.


Voor alle 'leerplicht scholen' (binnen én buitenland) geldt: een volledig schoolplan is verplicht. Dit is het document waaraan de Onderwijsinspectie kan zien aan welke (onderwijs)doelen gewerkt wordt, hoe omgegaan wordt met financiën, personeel - hoe de school zich ontwikkelt en wat de school ambieert. Het is als het ware een soort ontwikkelplan voor de school zelf, een meerjarig beleidsplan, inclusief financiële planning, duurzaamheid van de organisatie, personele planning, enz.En dus?

Wij vinden De Paradijsvogel natuurlijk de leukste en beste school. Ons advies is echter: ga 'schoolproeven', informeer jezelf, doe onderzoek, vraag het Schoolplan en andere documenten op, ervaar, voel en stem af. Dan kom je tot de beste keuze voor je kind(eren) en jullie situatie. We zullen communiceren wanneer ons Schoolplan af is. Deze zal dan net als de Schoolgids te downloaden zijn.


77 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page